B4-17-36

Iš Inspire.
Peršokti į:navigacija, paiešką
Retrovirusas Biologija Imunologija
Retrovirus.JPG

Apžvalga:

Animacija imituoja retrovirusų infekcijos ir replikacijos mechanizmus.

Jūs galite sustabdyti ir viską stebėti palaipsniui.


Pasiūlymai:

Jūs galite:

  • Nurodyti kritiškiausias proceso fazes
  • Išanalizuoti galimybes vaistais paveikti procesą
  • Paruošti temos pristatymą


Skaitmeninė mokymo priemonė yra:

EN
DE
IT
LT
ES
CA


Sąvokos, kurias reikia žinoti:

Retroviruses are RNA viruses that infect animal cells; the HIV virus belongs to this class of virus. - Retrovirusai yra RNR virusai, kurie užkrečia gyvūnų ląsteles; ŽIV virusas priklauso šiai virusų klasei.
Infection begins when viral envelope proteins bind to receptors. - Infekcija prasideda, kai ląstelės paviršiuje viruso apvalkalo baltymai prisiliečia prie receptorių.
The viral membrane fuses with the cell membrane and releases the RNA genome and associated proteins into the cytoplasm. - Viruso membrana ištirpsta ląstelės membranoje, ir į citoplazmą yra paleidžiamas viruso RNR genomas ir su juo susiję baltymai
One of the viral proteins is a DNA polymerase called reverse transcriptase. - Vienas iš viruso baltymų yra DNR polimerazė, vadinama atvirkštine transkriptaze
Reverse transcriptase copies the RNA genome into a single-stranded and then a double-stranded DNA. - Atvirkštine transkriptazė reprodukuoja RNR genomą – pradžioje vieną siūlą, po to kitą DNR siūlą.
The viral DNA is transported into the nucleus and inserts into the host cell DNA. - Viruso DNR perkeliama į branduolį ir įsiskverbia šeimininko ląstelių DNR
The integrated proviral DNA directs the synthesis of RNA copies of the viral genome. - Jungtinė infekuota DNR kontroliuoja viruso genomo RNR kopijų sintezę
The transcribed RNA serves both as mRNA to encode viral proteins and as genomic RNA for the next generation of viruses. - Perrašyta RNR atlieka dvi funkcijas –kaip iRNR, kurioje užkoduota informacija apie viruso baltymą, ir kaip kitų viruso kartų genominė RNR
The pol gene, not shown, encodes the reverse transcriptase and integrase proteins. The gag protein packages the genomic RNA and pol proteins in a viral shell, called a nucleocapsid. - Pol. genas (nėra parodytas) užkoduoja informaciją apie atvirkštinę transkripazę ir integruotus baltymus. Gag baltymas apvelka RNR genomą ir pol baltymus į virusinį apvalkalą, vadinamą nukleokapsidu.
The envelope proteins are synthesized in the ER from a spliced viral RNA transcript. - Apvalkalo baltymai endoplazminiame tinkle sintetinami iš susiraizgiusių viruso RNR kopijų.
After processing in the Golgi, the envelope proteins and the host cell membrane combine with the virus particle. - Po šio proceso Golgi struktūroje, apvalkalo baltymai ir šeimininko ląstelės membrana susijungia su viruso dalele.
Newly formed virions bud from the cell surface. The cell lyses and liberates hundreds of infectious viruses into the host organism. - Naujai susiformavęs virusas atsiskiria nuo ląstelės paviršiaus. Ląstelė plyšta ir šimtai infekciją sukeliančių virusų išmetami į šeimininko organizmą.


Papildoma informacija:

tipas: animacija
formatas: flash
Leidimas(1):
atsisiųsti: ne?
keisti: ne?
Kiti leidžiami šaltiniai:
http://www.whfreeman.com/kuby/
Amžiaus grupė(2): 17-21


Pastabos

(1) Asmeniniam, ne komerciniam vartojimui. Norėdami susipažinti su šios skaitmeninės mokymo priemonės „Naudojimo sąlygomis”, eikite į nuorodą „Kiti leidimai”.

(2) Siūloma amžiaus grupė. Šią skaitmeninę mokymo priemonę mokytojai gali naudoti su bet kokio amžiaus mokiniais.