Visos formos

Iš Inspire.
Peršokti į:navigacija, paiešką

Įvadas

 • Formų ir terminų lentelėje yra visos formos, kurias reikia užpildyti tam tikroje projekto stadijoje.
 • Formos yra sugrupuotos pagal tai, kas yra atsakingas už jų užpildymą.


Formų ir terminų lentelėje

Formos Užpildymo data Kiek formų reikia užpildyti Formos (PDF) Electronic format(3)

Formos, kurias turi užpildyti Inspire MOKYKLŲ KOORDINATORIUS

 • 1.1. Forma. Informacija apie mokyklos administravimą ir dalyvaujančius mokytojus
Projekto pradžioje (iki spalio mėn. pabaigos) 1 mokyklai 1.1 1.1
 • 1.2. Forma. Nacionalinio „Inspire” koordinatoriaus monitoringas
 • 1.3. Forma. Vertinimas
 • 1.4. Forma. Mokinių vertinimas
Projekto pabaigoje (iki gegužės mėn. pabaigos) 1 mokyklai 1.2_1.4

1.2
1.3
1.4

Formos, kurias turi užpildyti MGTM MOKYTOJAI

 • 2.1 Forma. Galimo poveikio mokytojams įvertinimas, atliekamas PRIEŠ eksperimentą
Projekto pradžioje (iki spalio mėn. pabaigos) 1 mokytojui 2.1 2.1
 • 2.2. Forma. Pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaujasi mokytojai rinkdamiesi skaitmenines mokymo priemones
Prieš naudodami kiekvieną skaitmeninę mokymo priemonę 1 vienai panaudotai skaitmeninei priemonei 2.2 2.2
 • 2.3. Forma. Mokomieji dalykai ir nepamokinės veiklos, kurių metu buvo panaudota skaitmeninė mokymo priemonė
Po to, kai kiekviena skaitmeninė mokymo priemonė bus panaudota 1 vienai panaudotai skaitmeninei priemonei 2.3 2.3
 • 2.4 Forma. Poveikio mokytojams įvertinimas atliekamas PO eksperimento
Projekto pabaigoje (iki gegužės mėn. pabaigos) 1 mokytojui 2.4 2.4
 • 2.5 Forma. Poveikio mokiniams įvertinimas; mokytojų nuomonė
 • 2.6 Forma. Poveikio mokinių įgūdžiams ir požiūriui įvertinimas; mokytojų nuomonė
Projekto pabaigoje (iki gegužės mėn. pabaigos) 1 mokytojui 2.5_2.6

2.5
2.6

 • 2.7 Forma. MGTM mokytojų nuomonė apie tolesnę veiklą / Mokyklos „Inspire” koordinatoriaus (MK) vadovavimas
 • 2.8 Forma. MGTM mokytojų atsiliepimai apie MK monitoringą
 • 2.9 Forma. Pedagoginiu požiūriu pagrįstas skaitmeninių mokymo priemonių naudojimas
Projekto pabaigoje (iki gegužės mėn. pabaigos) 1 mokytojui 2.7_2.9

2.7
2.8
2.9

Formos, kurias turi užpildyti MOKINIAI(1)

 • 3.1. Forma. Matematikos, gamtos ir taikomųjų mokslų pamokų/veiklų poveikis mokiniams prieš „Inspire” bandymus
Projekto pradžioje (iki spalio mėn. pabaigos) 1 per student 3.1 3.1
 • 3.2. Forma. Skaitmeninių mokymosi priemonių naudojimo poveikis mokiniams PO eksperimento
Projekto pabaigoje (iki gegužės mėn. pabaigos) 1 per student 3.2 3.2

Formos, kurias turi užpildyti Inspire NACIONALINIS KOORDINATORIUS

 • 4.1. Forma. Mokyklos IKT strategija
 • 4.2. Forma. Dalyvavimas europiniuose, tarptautiniuose ar dvišaliuose bendradarbiavimo projektuose
Projekto pradžioje (iki spalio mėn. pabaigos) 1 mokyklai 4.1_4.2

4.1
4.2

 • 4.3. Forma. Klasių, kurios dalyvavo/dalyvauja „Inspire” projekte savybės
Vieną kartą pradžioje (iki spalio pabaigos) ir vieną kartą pabaigoje (iki gegužės pabaigos) 2 mokyklai 4.3 4.3
 • 4.4. Forma. Planavimas / pasiruošimas / informacija apie „Inspire” projektą
 • 4.5. Forma. Specialios organizacinės priemonės, kurių reikėjo „Inspire” veiklų vykdymo palengvinimui
Projekto pabaigoje (iki gegužės mėn. pabaigos) 1 mokyklai 4.4_4.5

4.4
4.5

 • 4.6. Forma. Mokytojų vertinimas
Projekto pabaigoje (iki gegužės mėn. pabaigos) 1 mokyklai 4.6 4.6
 • 4.7. Forma. Poveikio mokyklai įvertinimas
 • 4.8. Forma. Poveikio švietimo sistemai įvertinimas
 • 4.9. Forma. Projekto veiklų dokumentavimas
Projekto pabaigoje (iki gegužės mėn. pabaigos) 1 mokyklai 4.7_4.9

4.7
4.8
4.9

 • 4.10. Forma. Projekto veiklų sklaida
 • 4.11. Forma. Veiklas lengvinę veiksniai
Projekto pabaigoje (iki gegužės mėn. pabaigos) 1 mokyklai 4.10_4.11

4.10
4.11

Notes

(1) Atsakyti į anketos mokiniams klausimus geriausiai būtų paprašyti 11-12 metų mokinius. Ikimokyklinių įstaigų ar pradinių mokyklų mokiniams mes rekomenduojame paruošti struktūriškai apibrėžtą pokalbį, kurio dėmesio centre būtų tokie klausimai:

 • Kodėl jiems patiko dirbti su šiomis mokymo priemonėmis?
 • Kokį dalyką jie geriausiai prisimena?
 • Ar mes turėtumėme dažniau dirbti su skaitmeninėmis priemonėmis?

Kai reikia organizuoti struktūriškai apibrėžtą pokalbį ikimokyklinių ir pradinių mokyklų mokiniams, mokyklos koordinatorius turėtų padėti mokytojams paruošti trumpas (nuo 5 iki 10 punktų) šių struktūrinių interviu santraukas. Neformali diskusija ir struktūriškai apibrėžtas interviu gali remtis tais pačiais punktais, kurie yra mokiniams skirtose anketose (prieš ir po). Panašiai gali būti organizuojamas ir bendraamžių vertinimas, t.y. galima pasinaudoti tomis pačiomis anketomis.


(2) Viso „Inspire” projekto metu yra naudinga užsirašinėti mokinių, mokytojų ir kitų suinteresuotų asmenų pasisakymų CITATAS. Šios citatos bus naudingos rašant baigiamąsias ataskaitas.


(3) Google forms (Gf) vs Spreadsheets (xls)